Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy postój samochodu osobowego na chodniku, w odległości 20 m od tablicy oznaczającej przystanek autobusowy, jest dopuszczalny?