Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

art 129 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) § 109 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) § 16 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132 poz. 841 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd we wskazanym miejscu?