Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 129 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) § 109 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) § 16 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132 poz. 841 z późn. zm.)

Czy sygnał, który daje policjant oznacza, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek skręcić w prawo?