Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnalizacja świetlna

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 108 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem, jeśli skręcasz w lewo?