Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 90 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na chodniku tuż przed przystankiem?