Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy masz prawo zatrzymać pojazd w tunelu?