Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome pas ruchu

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy zamierzając jechać na wprost, możesz wjechać na to skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu?