O znajomość zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem D1 przy nie działającej sygnalizacji świetlnej. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo sygnalizacja świetlna

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym na wprost przez skrzyżowanie?