Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 49 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd w odległości 5 m przed przejściem dla pieszych?