Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi postój

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy na drodze za tym znakiem masz prawo zaparkować samochód w dowolnym miejscu na jezdni, jeśli nie utrudni to ruchu innych pojazdów i pieszych?