Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

art. 49 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy możesz zatrzymać pojazd na chodniku zostawiając przejście o szerokości 2 m, jeśli utrudni to ruch pieszym?