Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 1 pkt 2) i § 97 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Czy po wyświetleniu sygnału zielonego wolno Ci z tego pasa ruchu skręcić w lewo?