Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 49 ust. pkt 3) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd?