Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą?