Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

cofanie

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy na drodze jednokierunkowej cofanie jest zabronione?