Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

szczególna ostrożność cofanie

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy masz prawo cofać pojazdem na moście przy zachowaniu szczególnej ostrożności?