Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 28 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wyprzedzania?