Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

omijanie

Podstawa prawna:

Art. 23, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji wolno Ci ominąć widoczny samochód z prawej strony?