Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i art. 51 ust. 7 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz prawo wyłączyć światła zewnętrzne pojazdu?