Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm.)

Czy masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, by ostrzec innych przed bezpośrednim niebezpieczeństwem?