Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 3 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić światła drogowe na światła mijania?