Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł do jazdy dziennej?