Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

oświetlenie pojazdu postój

Podstawa prawna:

Art. 52 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm.)

Czy w czasie postoju pojazdu w nocy na nieoświetlonej jezdni masz obowiązek używać świateł pozycyjnych lub postojowych?