Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?