Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy podczas kierowania pojazdem we mgle masz obowiązek zachowywać szczególną ostrożność?