Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 2, art. 55 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy wyprzedzając ten samochód masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?