Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji, przed wyprzedzeniem rowerzysty, masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego?