Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1, art. 4 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę na wprost bez zmiany prędkości?