Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo piesi

Podstawa prawna:

Art. 11 ust. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy na drodze za tym znakiem masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu idącemu środkiem jezdni?