Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zasada ograniczonego zaufania

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 oraz art. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 5 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn.zm)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania?