Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność piesi

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 7 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji, zachowując szczególną ostrożność, masz prawo wjechać na przejście dla pieszych?