Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

niebezpieczeństwa na drodze

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i art. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać pojazd?