Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo piesi

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który zamierza wejść na jezdnię?