Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zasada ograniczonego zaufania

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1, art. 4 oraz art. 13 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania?