Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych bez zmniejszania prędkości?