Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed rowerzystą jadącym na wprost?