Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie kolumna pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji podczas wyprzedzania wolno Ci wjechać pomiędzy jadące w kolumnie rowery?