Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 12 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony?