Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

Art. 4 w związku z art. 2 pkt 22 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji, widząc zachowanie rowerzystów, masz obowiązek się zatrzymać?