Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy postój pojazdu bezpośrednio za widocznym słupkiem wskaźnikowym jest zabroniony?