Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe postój

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd po prawej stronie na chodniku bezpośrednio przed przejazdem kolejowym?