Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy?