Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art 60 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy jako kierujący możesz oddalić się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu?