Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz prawo usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie tamować ruchu?