Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

art. 50 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy postąpisz właściwie umieszczając ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 30-50 m za pojazdem, który uległ awarii na drodze ekspresowej?