Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

autostrada

Podstawa prawna:

art. 50 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy na autostradzie masz obowiązek włączyć światła awaryjne unieruchomionego z powodu wypadku pojazdu, którym kierujesz?