Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 50 ust. 2 pkt. 2 lit.a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji, podczas postoju na drodze poza obszarem zabudowanym uszkodzonego pojazdu, masz obowiązek umieścić za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 150 m?