Zasady używania świateł zewnętrznych (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej?