Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 50 ust. 1 pkt. 2 lit.a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój widocznego z dostatecznej odległości, uszkodzonego pojazdu, na drodze, która nie jest drogą ekspresową?