Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii, masz obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeśli jest to niemożliwe, ostrzec o zagrożeniu kierującego pojazdem szynowym?